AOC Oost & Groene Welle 31 mei 2018

AOC Oost en Groene Welle samen verder als zone.school en zone.college

AOC Oost en Groene Welle samen verder als zone.school en zone.college

AOC Oost en Groene Welle gaan vanaf het nieuwe schooljaar samen verder als één nieuwe onderwijsorganisatie. De fusie is een logisch sluitstuk van jarenlange intensieve samenwerking. Samen wordt verder gewerkt aan onderwijs dat vooruitstrevend is, nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en met meer betrokkenheid van bedrijfsleven.

De fusie geeft concreet invulling aan het Bestuursakkoord OCW - MBO-Raad, waarin is afgesproken dat onderwijsinstellingen afspraken maken met samenwerkingspartners om het onderwijs beter, toegankelijker en efficiënter te maken. Met deze stap versterken AOC Oost en Groene Welle het groene onderwijs in de regio Oost-Nederland nu en in de toekomst en spelen ze in op demografische ontwikkelingen in de regio.

Expertise bundelen
De afgelopen jaren is er in beide scholen expertise gedeeld en gebundeld, waardoor het onderwijs sneller inspeelt op de wensen van het bedrijfsleven. Door de fusie kunnen investeringen samen worden opgepakt, zodat bijvoorbeeld leerlingen en studenten gebruik kunnen blijven maken van moderne praktijkruimtes. Voor medewerkers geldt dat er een interessanter perspectief met meer ontwikkelkansen ligt. 

Nieuwe naam en huisstijl
De fusie wordt vanaf het nieuwe schooljaar echt zichtbaar. Dan verandert de naam en wordt het vmbo (inclusief Het Groene Lyceum) op de huidige zes locaties aangeboden onder de naam zone.school. Alle mbo-opleidingen worden vanaf het nieuwe schooljaar ondergebracht bij zone.college. De overkoepelende organisatie zal educatie.zone heten. 

De nieuwe naam is deze week gepresenteerd aan vmbo-leerlingen, mbo-studenten en medewerkers en vindt zijn basis in de gedeelde waarden van beide organisaties: veiligheid, je geen nummer maar een persoon voelen, je op je plek voelen, een fijne omgeving waar je naar school kunt gaan, een klimaat waar je kunt groeien. Allemaal te herleiden naar een plek, een fijne habitat, een eigen comfortzone waar je je thuis voelt, maar ook kunt groeien en leert over (onderwijs)grenzen heen te stappen. 

 

 


Meer nieuws