AOC Raad 14 september 2017

Publicatie Samenwerken aan beroepsonderwijs

Publicatie Samenwerken aan beroepsonderwijs

Om vmbo en mbo goed met elkaar samen te kunnen werken, is het essentieel dat we dezelfde taal wordt gesproken. In een nieuwe publicatie wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. De uitgave is een initiatief van de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. De uitgaveis van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

Binnenkort wordt een aantal exemplaren naar iedere school verzonden. Online is de publicatie hier al te downloaden.


Meer nieuws