Het Groene Lyceum 01 juni 2017

Voornaam bezoek bij Het Groene Lyceum, Terra Assen

Voornaam bezoek bij Het Groene Lyceum, Terra Assen

Op maandag 29 mei 2017 bracht de Begeleidingscommissie van de Experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo een bezoek aan Het Groene Lyceum van Terra in Assen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vier partijen: de Raden (AOC Raad, MBO Raad, VO-raad en Platvorm vmbo), Ministeries (EZ en OCW), Inspectie van het Onderwijs en ondersteuning (DUO en partijen die het experiment monitoren) en heeft onder meer een adviserende taak naar overheid en de monitorende partijen. De commissie legt regelmatig werkbezoeken af aan scholen die deelnemen aan de Experimenten. Deze maandag werd HGL bezocht en wel bij Terra Assen.

Om 12 uur werd de commissie ontvangen met een eenvoudige lunch. Na een voorstelrondje (van genoemde partijen ontbraken enkel de VO-Raad en de Inspectie) presenteerden Jan Harbers (projectleider HGL Terra) en Eliene Schuinder (teamleider HGL Terra Assen) ontstaan, onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van hGL. Hier werd HGL van heel Terra in meegenomen evenals de landelijke ontwikkeling van en samenwerking tussen de Groene Lycea.

Vervolgens kreeg de commissie een rondleiding in tweetallen door de school. Dit onderdeel werd volledig verzorgd door leerlingen van HGL.

 

Na de rondleiding schoven een vijftal leerlingen van HGL Assen, twee oud-leerlingen van HGL Emmen (Assen startte later en heeft nog geen oud-leerlingen), Hadewich Huitema (HGL docent  vo) en Sjirk Venema (HGL docent mbo) aan bij het gezelschap.
 
Leerlingen presenteerden verschillende onderdelen uit de opleiding met vooral aandacht voor de praktijkcomponenten, zoals de stages. De leden van de commissie hadden veel vragen aan deze leerlingen, oud-leerlingen en docenten. Dat leverde leuke en enthousiaste verhalen op van het maken van een filmpje bij projecten in leerjaar 2 tot en met toekomstplannen na het (over een jaar) afstuderen aan het hbo.

Als afsluiting werd de leden van commissie gevraagd iets over hun opgedane indrukken te zeggen. Enkele citaten uit dit rondje:
“Het is goed dat jullie mbo docenten laten indalen in het vmbo en vmbo docenten meegaan naar het mbo”;
“Heel leerzaam. Een mooi idee om zo een vhbo in het Groene domein te realiseren”;
“Als ik het in één woord moet zeggen, ‘enthousiasme’ ”;
“Wat opvalt, is hoeveel impact de stages hebben”;
“Een waardevolle aanvulling op het Nederlandse onderwijsaanbod”;
“Een mooi voorbeeld voor de havo’s en de vwo scholen”
“Waarom doen jullie dit niet ook bij niveau 2 en 3?”


 


Meer nieuws