GroenPact 28 maart 2018

Website GroenPact online

Website GroenPact online

GroenPact heeft een gloednieuwe website gelanceerd. Hier is meer te lezen over GroenPact, de pilots in de verschillende actielijnen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe in de groene sector en groen onderwijs gewerkt wordt aan de doelen van GroenPact. Ook op social media is GroenPact actief.

Op de nieuwe website van GroenPact vind je nieuws en verhalen en worden de pilots en actielijnen gevolgd. Ook kun je aanmelden voor de nieuwsbrief, die regelmatig zal verschijnen.

Voorbeelden ‘In de praktijk’
In deze rubriek op de website worden goede voorbeelden, leuke filmpjes en acties verzameld, die laten zien hoe het groene onderwijs en bedrijven in de groene sector werken aan het imago van groen, innovatie en kennisdeling en het positioneren van de groene sector als aantrekkelijk voor leren en werken.

Borderless Network
In de actielijn Internationaal wordt tegelijkertijd met de publicatie van de website van GroenPact ook de website van het Borderless Network gelanceerd. Hier lees je meer over internationale samenwerking en netwerken rondom groen onderwijs.

Heb jij ook mooie voorbeelden? Deel deze dan met ons. Stuur je input naar Marianne Aarnoudse: marianne@prandco.nl

 


Meer nieuws