15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Bestellen >
Januari 2017 Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Het Groene Lyceum, een onderwijsconcept voor praktijkgerichte leerlingen met een havo werk- en denkniveau, zag in 2007 het levenslicht. Gedurende vijf jaar met de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping in het zesde jaar, volgen leerlingen naast algemene vakken op havo-niveau, ook beroepsgerichte vakken. Wie zijn deze leerlingen? Waar komen ze terecht? En: wat vraagt ‘hoger’ praktisch onderwijs aan competenties en vaardigheden van docenten?

Download >
Bestellen >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
Bestellen >
19 oktober 2015 Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

Download >
Bestellen >
24 september 2015 Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

Download >
Bestellen >
18 november 2013 Posters LOB pilots

Posters LOB pilots

Posters met de opbrengst van de LOB Pilots per school.

Download >
Bestellen >
17 december 2013 Servicedocument Technologieroute

Servicedocument Technologieroute

Stappenplan voor een arbeidsmarktanalyse voor deelname aan de experimenten voor de technologieroute. Door AOC Raad en Aequor. Versie 2014-2015.

Download >
Bestellen >
14 oktober 2013 Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Relevante factoren en sturingsmogelijkheden. Gebaseerd op het gelijknamige onderzoek van Niek van den Berg.

Download >
Bestellen >
05 maart 2013 Eindrapport LOB Doorstroompilots

Eindrapport LOB Doorstroompilots

Publicatie van de VO-raad en de AOC Raad over de successen en aanknopingspunten voor betere loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB).

Download >
Bestellen >